PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Pe situl www.gmz.ro se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ulu www.gmz.ro proprietatea Centrul Cultural ‘’G.M. Zamfirescu’’ Satu Mare cu sediul în blvd. Transilvania nr. 3, Satu Mare, având cod de înregistrare fiscală 3897270, telefon 0040-261-768608, mail [email protected]. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.
 
Informațiile oferite în cadrul prezentului site sunt în limba română, fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.
 
Folosirea site-ului Centrul Cultural G.M. Zamfirescu implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.
 
Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.
 
Centrul Cultural G.M. Zamfirescu își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.
 
Limitarea răspunderii
 
Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. Centrul Cultural G.M. Zamfirescu nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).
 
Conținutul website-ului gmz.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc.
 
CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.
 
Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU nu va fi responsabil pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.
 
Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de oferă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

 
Publicitate și confidențialitate
 
Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.
 
De asemenea, CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.
 
 
Legături
 
Site-ul GMZ poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse. CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.
 
Fraudă
 
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului gmz.ro sau de a afecta funcționarea serverului care găzduiește site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va declanșa urmărirea penală împotriva autorului sau autorilor acestor fapte.
 
Securitatea datelor personale și a informațiilor
 
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.
 
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
 
CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU, nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.
 
Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitărilor vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

 
Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
 

  • Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  • Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea ca în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.
  • Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  • Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

 
Litigii. Legea aplicabilă
 
Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere intre cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instantelor de judecată române, de pe raza sediului social al CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU .
 
CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.

Date de contact:

Centrul Cultural ''G.M. Zamfirescu''
Email: [email protected]
Telefon: (004) 0261-768-608
Adresa: Satu Mare,  Blvd. Transilvania, Nr. 3
 

 

Politica de Cookie